Obec Opatovice I
Obec
Opatovice I

Vopaták z.s.

....

.

.

Právní forma: spolek

IČO: 05059453

Statutární zástupce: Bohumil Tvrdik

Adresa sídla: Opatovice I, 35, 286 01 Čáslav

Počet členů: 20

Zápis u krajského soudu v Praze: 5. 5. 2016

.

 

Dne 18. 5. 2024 se v našem KC uskutečnila přednáška o vesmíru vedená panem Dušanem Majerem. Dozvěděli jsme se mnoho nového a zajímavého.

.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divadelní spolek CRHA v Opatovicích dne 19. 4. 2024

Všichni co si vzpomínají, jak v jejich dětství vystupovaly v pohádkách princezny, tak si to určitě užili. Děkujeme srdečně divadelnimu spolku CRHA za kratičký návrat do dětství :-)

.

.

.

Video ukázka 1: https://youtu.be/vuQDbOef7rA

Video ukázka 2: https://youtu.be/DObJ3l4LJBA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš spolek se po chvílích věnuje i veřejnému prostranství.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze starší výsadby bylo nutné odstranit již pletivo, neboť zarůstalo do kůry stromů.
Také kolíky byly odstraněny, neboť již nesloužily svému účelu.
Stojí za zmínku, že přesně tento den, před sedmi lety, byla výsadba provedena,
jak je patrné z již poškozené tabulky. Tabulku trochu zrenovujeme a vrátíme na místo.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde je výsledek, keře jsme upravili a loučku připravili na novou sezónu. Po práci jsme se odměnili opečením buřta :-)

.

...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. března máme v plánu postarat se o naše vysazené stromky a také upravít trochu keře kolem kopretinové louky, aby to tam hezky vypadalo, až to opět rozkvete.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. dubna máme připravenou, pro děti i dospělé, veselou pohádku, která by nás všechny měla oprostit od každodenních všedních starostí.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Hodnotící schůzka spolku VOPATÁK, proběhla dne 8.2. 2024

Program: zahájení, zpráva o činnosti, finanční zpráva, diskuze - plán činnosti, přijetí nových členů, závěr / pohoštění.

Vzhledem k tomu, že máme svoje internetové stránky, není třeba zde naší činnost  popisovat. Za dobu trvání spolku, máme v polích kolem polních cest vysazeno 202 stromů.
Tím další výsadbu prozatím končíme a zaměříme se na péči a úpravu těchto zasazených stromů. Dle potřeby a požadavků obce, bychom pomohli s výsadbou na pozemku KC
a také bychom se rádi věnovali úpravě různých míst kolem pomníků a veřejného prostranství. Dle svých možností bychom také chtěli uspořádat nějaké kulturní akce v obci.

Děkujeme za podporu naší činnosti místnímu OÚ, MLR Kutná Hora a MAS Lípa, bez jejich finanční pomoci bychom toho mnoho neudělali.
Schůzka proběhla za přítomnosti starosty naší obce.

.

..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Betlémské světlo byl letos poměrně velký zájem.
Děkuji velmi místním “Světlonošům”, Ladě a Petrovi Konárkovým, kteří vše ve své režii a svém volnu, už tradičně uspořádali. Patří jim naše poděkování.

.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Betlémské světlo

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa.

.

Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

Harmonogram pro rok 2023

  • 9. 12. 2023 Ceremoniál Betlémského světla v Linci
  • 10. 12. 2023 Přivítání v brněnské katedrále na Petrově
  • 16. 12. 2023 Rozvoz skautskými kurýry vlaky po republice a začátek místních akcí

Svítit u vás může na Štědrý den i letos Betlémské světlo. Členové našeho spolku

jej zajistí a zájemcům předají dne 23.12.  mezi 17. až  18. hod. v místní kapli.

Tak využijte tuto nabídku a rozsviťte si toto mystické světlo ve svých domovech.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 4.11. jsme vyšli do polí na poslední sázení , abychom doplnili naše aleje o stromky, které nám suchem zahynuly. K dnešnímu dni máme zasazeno v polích celkem 202 ks stromků, které se mají čile k světu a tím náš spolek končí výsadbu u polních cest. Až po létech půjde mezi poli poutník, tak třeba vzpomene těch, kteří stromy tehdá sázeli. Alespoň to je naše přání   a smysl našeho dnešního počínání.

.

.

.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyrazili jsme na procházku - Křížem krážem kolem Opatovic, kterou nabízelo KC
v Opatovicích I. Zjistili jsme, že ten náš “Menhir” který jsme nedávno v přírodě zasadili, je přece jenom dobrá věc, lidé se tam rádi setkávají, jak potvrzuje tato poslední akce, kterou bezvadně připravila Maruška Bílková za KC. Moc se to líbilo. Děkujeme za všechny zúčastněné. Byla to fakt skvělá akce.
Takže kámen se “probudil.” Od této chvíle kámen “Žije.!”

 

.

.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Koncert pana Štěpána Raka se opravdu povedl. Jsme mu vděčni, že pozvání k nám přijal.

Téma koncertu, “Domov můj”, byl vybrán panem profesorem záměrně, aby bylo vzpomenuto na neblahá padesátá léta minulého století, kdy byla z obce nespravedlivě         a násilně vystěhována rodina Hanzlova. A této události byl koncert věnován.

Pro spuštění videa klikněte zde

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přednáška Dušana Majera o historii, současnosti a budoucnosti SpaceX a něco málo o systému SuperHeavy-Starship byla z důvodu malé účasti zrušena. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      Zájem o členství v našem spolku projevila Marie Bílková

Vzhledem k tomu, že zrovna probíhala schůzka spolku, její žádost o vstup byla projednána, připomínky nebyly a tak s radostí konstatujeme, že Maruška je  naším novým členem spolku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvali jsme si skupinu TOX a nelitovali jsme, myslíme, že to byla nejlepší hudební produkce, kterou jsme dosud v obci měli.
Trochu vadila malá účast a někteří přítomní, kteří se dívají na svět jen přes pěnu piva.
Škoda. Jinak jsme se bavili skvěle…...

Odkaz na video:


.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zimě jsme museli výsadbu překontrolovat a někde trochu upravit  pletiva,  úvazy,  kolíky
a uchycení k nim. Celkem je to snad opět v pořádku. Tři stromečky budeme muset dosadit, ty se nám neujaly. Vzhledem k tomu, že máme zasazeno téměř 200 stromků, tak to zase není takový neúspěch. Při podzimní výsadbě je dosadíme, aby byla alej opět kompletní.

..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotovo, vyladěno 

.

...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Původně jsme chtěli postavit kámen úplně jinej a jinde.

Ale náhoda tomu chtěla, že při stavebních pracích v obci, byl vyzdvižen krásný velký kámen, který úplně vybízel k tomu, aby byl někde postaven. Místo vztyčení jsme určili nedaleko naší malé kopretinové loučky, v malebném údolí rybníku Katovna, který byl po mnoha letech obnoven. Vzhledem k tomu, že o prostředí kolem rybníku vzorně pečuje místní rybářský spolek, rozhodli jsme se, že vztyčený menhir, nazveme na jejich počest, “Petrův kámen,” nechť jim PETR, co by patron rybářů, v jejich činnosti, zábavě i odpočinku žehná. Vztyčení kamene je první krok. Dále se budeme snažit jeho okolí upravit tak, aby zapadl do malebného prostředí a zároveň, aby vyzýval kolemjdoucí k zastavení, posezení, odpočinku a k zamyšlení.


Doufáme, že se nám to předsevzetí podaří.
Na stanoviště dovezen: 22.3. 2023
Vztyčen: 3.5. 2023
GPS souřadnice: 49.8576308N, 15.2542486E

...

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Předběžně dáváme na vědomí…..

Dovolujeme si vás pozvat na koncert, který náš spolek pořádá u příležitosti 70. výročí velkého bezpráví, kdy dne 22.7. 1953 byl z naší obce vystěhován sedlák, dlouholetý starosta obce a dobrý člověk, JOSEF HANZL s rodinou. Koncert se uskuteční dne 22.7. 2023 v 18.00 hod. v Komunitním centru v Opatovicích I. Máme potvrzeno, že přivítáme mezi sebou pana Štěpána Raka.

.

  Životní krédo: “ KDYBY NENÍ “
 
Podrobnější údaje budou zveřejněny až se přiblíží termín koncertu.
Srdečně zve spolek VOPATÁK.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na první letošní schůzce spolku jsme za přítomnosti starosty obce zhodnotili naši dosavadní činnost a nastínili další naše plány ve výsadbě dle potřeb obce.

.

.

 

 

v

2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        Koncert Jany Veberové v Opatovicích I

Koncert se skutečně vydařil, spokojení diváci, kteří tu byli z širokého okolí, nešetřili chválou a nelitovali, že navštívili tohle vánoční vystoupení Jany Veberové, která nás se svým hudebním doprovodem všechny pohladila po duši. Svědčí o tom květiny, které v závěru svého vystoupení od diváků obdržela.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Některým lidem světýlko skutečně udělalo radost.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I letos jsme se rozhodli dopravit do naší obce Betlémské světlo, které by nám mělo připomenout, že Vánoce neznamenají jen bohatě prostřený stůl a hromady dárků pod stromečkem. Tento plamínek z Betléma, který putuje napříč Evropou a stává se neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry, nejen na náměstích a v kostelích, ale také v řadě domácností, kam přináší radost, naději, přátelství, a klid v duši. Pokud máte o něho zájem, může svítit na Štědrý den i u vás doma. Stačí jen málo, zajít si pro něho do místní kaple, kde vám jej pro radost předají členové spolku VOPATÁK .

.

..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blíží se Vánoce, každý máme plno starostí a zařizování kolem vánočních svátků. Chceme udělat radost svým blízkým a trochu zapomínáme, že bychom se měli také zastavit, zamyslet se, duševně si odpočinout, od toho vánočního shonu. A k tomu nám dává příležitost koncert, který jsme pro vás v naší obci zajistili. Právě v této předvánoční době, by nás měl odpoutat od těch všech starostí. Měl by nás rozveselit a přivést na jiné myšlenky. Takže věříme, že se v hojném počtu dostavíte.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V tisku NÁŠ REGION nás mile překvapilo a také značně potěšilo, zhodnocení
naší dosavadní spolkové činnosti. ODKAZ NA ZDROJ (5.89 MB)

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce proběhla v opravdovém lijáku, ale i na takové akce se dlouho vzpomíná.

.

.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vopaták srdečně zve na kulturní akci, kde se chce rozloučit s letošním létem a zároveň, pro letošní rok, ukončit provoz v areálu Pod kaplí. Těšíme se a věříme, že se tam v hojném počtu sejdeme.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdárně proběhl plánovaný koncert skupiny Dixailand, který se opět vydařil a doufáme, že i líbil. Vzhledem k tomu, že je akce plánovaná hlavně pro starší ročníky, tak nám tentokrát sluníčko hodně přitopilo a v době začátku hudební produkce bylo stále více než 30 st. tepla, což si myslíme, že se trochu podepsalo na účasti, která byla tentokrát, oproti minule, slabší.
Ale nic to nemění na tom, že ti co přišli, se skvěle pobavili a odcházeli spokojení. A tak to mělo být, to byl náš záměr. Přikládáme několik fotek, pro ty, co nedorazili.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opět zaléváme, vody je stále nedostatek. Radost máme, když se ohlédneme nazpět. Takhle vypadají švestky zasazené 2018, ty už to sucho zvládají, ale ty loni zasazené nám dělají stále starost.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A máme zde již tradiční hudební vystoupení, máme zde opět Dixailand. Doufáme, že ho opět navštíví plno občanů jak z Opatovic I, tak blízkého okolí. Přijďte se pobavit, těšíme se na vás.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Rozpadlé posezení u Nového opatovického rybníku jsme zrekonstruovali, a tak kolemjdoucí si mohou opět při toulkách přírodou posedět a odpočinout.

.

.

.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letos budeme sázet až na podzim, tak zatím zaléváme. Je poměrně velké sucho,
takže je to moc potřeba.
Stromečkům se poměrně daří, dokonce již některé budou mít první ovoce.
Viz foto.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členové sdružení Vopaták z.s. využili nabídku starosty obce Opatovice I k využívání prostor nového komunitního centra. Členové se zde pravidelně schází a plánují další aktivity spolku. Dokonce zde měli i schůzku masopustní.

 

..

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Také přejeme všem občanům a našim příznivcům vše dobré v roce nastávajícím a dovolujeme si k tomu použít slova našeho známého faráře, Zibiho Czendlíka.

.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečně jsme mohli, vzhledem k pandémii, udělat hodnotící schůzi spolku, kde jsme zhodnotili po dvou letech svoji činnost a také poděkovali naším sponzorům, bez kterých by se nám v naši činnosti tolik nedařilo. Oslavili jsme 5 let trvání spolku Vopaták, viz foto, a nastínili si další činnost. Přítomný starosta obce nám poděkoval za námi vykonanou práci a také naznačil, s čím by jsme mohli obci v roce novém pomoci.
..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdravotní situace se zatím moc nelepší, ale přesto jsme pro své spoluobčany opět zajistili   do obce, Betlémské světlo, které je možné si odnést do svých domovů, v určenou dobu, 
  z místní kapličky. Užijte si hezké vánoční svátky, hlavně ve zdraví, v útulném prostředí
   v kruhu své rodiny.

Příjemné Vánoce přeje všem spoluobčanům Vopaták.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letos na jaře jsme začali sázet alej hrušní, která vede od statku pana Krňanského, mezi pole, kde on kdysi vyjížděl s koňmi za prací. Pamětníci vědí, jak on měl rád přírodu a jak miloval ty své koně. Jak už jsme se zmínili, na jeho památku, jsme alej nazvali "Krňanskova".

A protože se nám podařilo i nyní, na podzimní výsadbu, sehnat 22 krásných ovocných stromků, hrušní a jabloní, jako   SPARŤAN, TOPAS, ADMIRÁL, WILIAMSOVA atp., rozhodli jsme se pokračovat ve výsadbě té započaté aleje. Takže je to nyní nejdelší stromořadí, 42 stromů, které spolek Vopaták zasadil u jedné cesty. Budiž to v upomínku na staré časy, kdy se na polích ještě h o s p o d a ř i l o.

..

.

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dosud jsme se snažili vylepšovat přírodu vysadbou nových stromků, tedy flóru, ale máme také zvířátka, faunu,- tak jsme se rozhodli rozmístit ve svém okolí nové ptačí budky. Tady je několik obrázků z naší činnosti.

.

.

.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Někdo nám krásně upravil přístup k Božím mukám a přidal tam cedulku. Je vidět, že i v dnešní době si najdou lidé v sobě pokoru, uznání a vděk za zachování svého zdraví.

 

,

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro občany v obci a z okolí, jsme uspořádali kulturní vystoupení. Kapela, ani zpěvačka, nezklamali, byli skvělí. Moc se to líbilo a to nás těší.

 

..

...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nic nevydrží věčně, nevydržela ani lávka přes potok na Katovně.

.

   A protože je zde krásné prostředí, malebná krajina, lidé sem rádi chodí, dali jsme ji opět dopořádku, aby nám všem zase sloužila.

..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Je vidět, že přecejenom jsou naše obnovená boží muka navštěvována. Vliv má asi částečně pandemie a potom chodí lidé více do přírody na procházky a tak se pozastaví.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Když chceš sázet, musíš podle přírody. Takže, chtě nechtě, nastal nyní čas. Dne 10.4.2021 jsme sice opět v rouškách, ale s nadšením, vysadili opět novou alej, tentokrát hrušňovou. A protože jsme sázeli nad statkem pana Krňanského, který sice už není mezi námi, ale který miloval přírodu a svoje koně, s kterými touto cestou kdysi vyjížděl obdělávat svá pole, tak by jsme rádi alej pojmenovali, Krňanskova alej, na jeho památku. Nevíme zda to vejde do povědomí místních lidí, nebo časem třeba i v zapomnění.

Jdeme na to...

.

začínáme

.

 

 

.

.

a je hotovo! Už jen zastřihnout korunky. Akce se vydařila, skvělá parta, dobrý výsledek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Jako  okrašlovací spolek, tudíž občanská iniciativa, máme za cíl vylepšovat veřejný prostor
a vytvářet  lepší  prostředí  pro  své  nejbližší okolí. O to víc nás mrzí, že ti, které příroda živí,
k ní mají takovýto bezcitný vztah. Zda tohle naše stromořadí přežije, ukáže až čas. Nemělo by nám to být jedno!

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Vzhledem k tomu jaká je situace s pandémii, tak toho spolek nyní moc dělat nemůže.
Občané nyní chodí více na procházky do přírody a tak zde uvedeme ohlédnutí za  naší výsadbou, aby si v případě zájmu o vysazené stromy, mohli zasazené aleje prohlédnout
(nyní jsou i jejich, jsou obecní a měli bychom je všichni opatrovat).

   K 31.12. 2020 máme zasazených celkem 142 stromů. Na 6 katastrálních snímcích je veškerá výsadba zobrazena.

  Modré puntíky- listnáče, červené puntíky - ovocné,
bílé puntíky - dosazené za uhynulé

 

                                                U Selských luk ( smíšené )

.

                                                 K Holoubkům. ( Jeřabinová)

.

                                                   K Zavadilce ( Lipová )

.

                                                 Náves ( památný strom)

.

                                     Na Katovně ( jeřabiny, jírovce, akáty)

.

                                                Ke Koroticům ( švestková )

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

Chceme aby v rodinách zavládla ta nejlepší atmosféra. Těšíme se na spoluobčany...

 

.

.

  Udělalo nám radost, že si pro světlo přišli nejen opatovičtí, ale i lidé z blízkého okolí.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ještě před začátkem zimy jsme studánku Pavlínku vyčistili, odmetli listí, vyrobili přírodní lavičku s lávkou a nechali jsme ji zapsat do map.cz

https://mapy.cz/zakladni?x=15.2424701&y=49.8482587&z=16&source=base&id=2325819

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   17. 11. 2020 - Měli jsme v úmyslu větší podzimní výsadbu, ale vzhledem k současné situaci jsme se sešli alespoň takto v menší sestavě, abychom doplnili pár stromků za ty poškozené zvěří. Takže máme švestkovou álej opět kompletní.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Před několika lety jsme upravili naši první studánku, kterou jsme nazvali Vopatačka. Je pravda, že nám ji v zápětí poškodili divočáci, ale přesto byla pěkná a dávala nepřetržitě pramének vody. V současné době přišel kůrovec, lesy se musí vykácet, aby se ta zkáza zastavila. A tak bohužel zmizela ze světa i ta naše studánka. Pro vzpomínku přikládáme obrázek jak vypadalo místo původně a jak vypadá stejné místo v současné době.
Počkáme, až budou lesní práce dokončeny a poté studánku obnovíme.

STUDÁNKA PŘED TĚŽBOU

.

.

STUDÁNKA PO TĚŽBĚ

.

..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Vláhy mnoho není a navíc řadí zvěř, která nám otlouká stromky, ač jsou chráněny pletivem, přesto jsou některé poškozeny. Děláme co můžeme, aby škoda byla, pokud možno, co nejmenší.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                Zde jsou plody naší práce 

.

.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      DIXIELAND A SOPRANISTKA  JANA VEBEROVÁ

         " Pozvali jsme všechny, přišli jen někteří ", ale ti co přišli, určitě nelitovali. 

   Bavili jsme se skvěle, moc se nám celé vystoupení líbilo. Přikládáme několik obrázků,
aby jsme si lépe vše uchovali v paměti. Děkujeme všem, kteří svým přičiněním zajistili tak zdárný průběh této akce.

.

.

..

Pro spuštění videa prosím klikněte zde https://youtu.be/SXAj38ugAq0 (pokud se video spustí v nízké kvalitě, je nutné změnit v nastavení)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Když se zasadí strom, je to strom jako každý jiný. Ale když k němu přidáte kratičký text, a určíte jeho poslání, stane se stromem památným.
 Byli bychom rádi, kdyby naše lípa, vysazená u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu, přešla do povědomí opatovických občanů. To si moc přejí členové spolku Vopaták.

..

.

   Z neznámých důvodů se nám zlomila u jedné lípy koruna stromu. Těžko říct, zda to stalo přirozenou cestou, či zase někomu stromek překážel. Každopádně je to škoda a moc nás to mrzí.

.

   Veselejší je, že naše loučka "starých časů" právě rozkvétá. Je to hezký pohled a to by se mělo ještě, jak bude stárnout, postupně zlepšovat. Zajděte se podívat....třeba vás to také potěší.

.

.

..

   Lípu, vysazenou u příležitosti 100 let trvání naši republiky je potřeba označit pro naše potomky. Proto jsme společně přichystali a usadili kámen, na který dáme zhotovit potřebné údaje ohledně tohoto Památného stromu.

.

.

  Oteplilo se a naše předpěstovaná sadba se začala probouzet. Sešli jsme se jenom v omezeném počtu členů našeho spolku, aby jsme rostliny zasadili. Sázeli jsme Jírovce (kaštany), které v poslední době z krajiny mizí a je to škoda, neboť jsou to v dospělosti krásné, statné stromy, které do přírody patří, a to jak krásným vzhledem, tak užitkem. Až jednou stromy zdárně vyrostou, nechť jsou potomkům upomínkou na tehdejší složitou celosvětovou situaci.

.

.

.

.

   V současné době by jsme již vybírali datum na jarní výsadbu kaštanů v prostoru kolem rybníku Na Katovně. Také se připravujeme zhotovit památný kámen u lípy zasazené u příležitosti 100 let trvání republiky. Vzhledem k situaci, která v současné době je, nemůžeme zatím podnikat vůbec nic.
   Do našich vývěsek jsme alespoň zhotovili téma s přáním Hodně zdraví. Budeme se těšit, že se situace uklidní a budeme moct pokračovat v naší spolkové činnosti.

.

.

.

   Proběhla hodnotící schůzka spolku (za rok 2019). Naplánovali jsme si činnost na letošní rok, zkontrolovali finanční prostředky a přijali jsme nové dva členy: Karla a Evžu Jarošovi.

.

.

   I stromy umírají. Houpačku, kterou jsme zavěsili pro potěšení u cesty, budeme muset sejmout. Bříza silně zasychá, drobné větve padají a začíná hrozit nebezpečí, že by se mohla nosná větev zlomit. Zatím ji uložíme a pokud se najde někde vhodné místo, znovu se zavěsí.

.

   Za svoji činnost nečekáme žádnou pochvalu, ani uznání. Děláme vše dobrovolně, rádi, nezištně a hlavně pro všechny.


   Spolek jsme založili právě proto, že se nám nelíbily ty velké pusté prostory v polích a rozhodli jsme se to trochu, dle svých možností, osázet zelení. Výsledky nemáme špatné. K dnešnímu dni jsme zasadili v alejích 122 stromů.


   O to víc nás mrzí, že se k zasazeným stromům můžou někteří lidé chovat takhle bezohledně. Jedna z třiceti lip dopadla následovně. A to nás moc mrzí.

.

.

.


.


   Dne 26.10.2019 se sešel náš tým, spolku Vopaták, aby pokračoval ve výsadbě aleje Slivoňka na KN 921  v KÚ- 620882 Opatovice I. K loňské výsadbě jsme dosadili stromky až na hranici katastru naší obce a po druhé straně cesty jsme provedli výsadbu nazpět, směrem k obci, čímž se nám podařilo udělat pěknou švestkovou alej po obou stranách polní cesty, která dává nyní krajině úplně jiný ráz. Myslíme si, že se nám společně podařilo dobré dílo,  pro krajinu, pro společnost, pro všechny.

   Děkujeme tímto všem, kteří přispěli k tomu, že tato nová álejka mohla vzniknout.
 

.

.

.

.

Tabulku jsme řádně zasklili a upevnili na místě výsadby, aby mohla co nejdéle vydávat svědectví o naší činnosti a zároveň seznámila kolemjdoucí, že tato výsadba byla opět uskutečněna díky firmě HARTMAN - ROSSMANN, která pro nás stromky opět zaplatila.

   Tabulku jsme řádně zasklili a upevnili na místě výsadby, aby mohla co nejdéle vydávat svědectví o naší činnosti a zároveň seznámila kolemjdoucí, že tato výsadba byla opět uskutečněna díky firmě HARTMAN - ROSSMANN, která pro nás stromky opět zaplatila.


   Podařilo se nám opatřit a zabudovat basketbalový koš do našeho sportovního areálu v obci. Koš pro příznivce košíkové, na kterém si mohou vylepšovat svoji dovednost. Práce to byla tvrdá, protože podloží nebylo tvořeno měkkou hlínou, ale velkými kusy kamenů, které odolávaly i vrtáku, který otvor hloubil, ale vše dobře dopadlo. Myslíme si, že je to užitečný přínos pro náš sportovní plácek.       

.

.


 Dne 30. 8. 2019 se v restauraci ve Zbraslavicích v Hotelu Svatý Hubert uskutečnila pracovní schůzka.  Několik bodů, které se chystáme naplnit:

 Připravujeme se na zabudování koše na basketbal, který se nám podařilo opatřit a v současné době probíhá jeho montáž na stanoviště. 

   Koncem října proběhne výsadba aleje 20 ovocných stromů, která završí naší letošní výsadbu. Opět máme vše finančně zajištěno od organizace Sázíme stromy, (sponzorský dar od Henkel a Rossmann v hodnotě cca 17.000,- Kč , stromky, kůly, pletivo, úvazový materiál atd.)

   Před zimou musíme ještě vše řádně zalít.

   Též jsme nabídli našim občanům možnost vysadit si strom při narození malého občánka. V současnosti je to aktuální a budeme to chtít od tohoto roku realizovat. Myslíme si, že se nám to podaří. První zájemce již máme.  V současnosti řešíme vhodné místo výsadby.

.

.


   A hotovo!!! Stříška aby byla studánka stále krásně čistá a přůzračná.

.

.

   Vyčistili jsme také okolí studánky a vytvořili dvě místa pod studánkou, které budou, jak doufáme, sloužit jako napajedla pro zvěř. 

.

   Vyčistili jsme cestu ke studánce

.

   Byla nalezena zpustlá, zapomenutá, a velmi zanešená studánka, ale s vydatným pramenem. Studánku objevila, při toulkách lesem, členka našeho týmu, Pavlína, a tak ji také tak budeme říkat. Nyní je již vyčištěná, znovuzrozená, a tak snad nebudou předkové, kteří ji kdysi objevili a určitě zdárně ku svému prospěchu užívali, nic namítat, že ji dáme jméno studánka Pavlínka. Na dno dáme trochu drtě a v nejbližší době zabezpečíme zakrytí, aby do ní nepadalo listí. K pití zvěři poslouží dvě tůně, do kterých voda volně vytéká. Myslíme si, že se nám podařil kousek záslužné práce. Až dílko dokončíme, vyznačíme, kde se nachází.

.

.


   Když jsme prováděli výsadbu zeleně, vůbec jsme netušili, že jedna věc je stromy vysadit, ale potom, co dá práce je uchránit, aby skutečně vyrostly do krásy. Neustále kontrolovat, zda není poškozena ochrana proti okusu a poškození zvěří a v poslední době musíme využít každou možnost jak výsadbu zalévat, protože momentálně je příroda na vláhu velmi skoupá. Tak snad to zvládneme.. (Budeme vděčni všem, kteří nám každou kapkou vody ke stromům přispějí)

.

.


   Letos máme slíbené sazenice stromků až na podzimní sázení, ale nedalo nám to a vysadili jsme i nyní pár jeřabin do prostoru kolem rybníku Na Katovně. 
   

   Zároveň jsme posbírali a uklidili všechny plastové obaly, které na původní výsadbě byly jako ochrana proti poškození a již dosloužily. 
   Na místě jsme si uvědomili, jaký je to zde krásný kout přírody. A to až to všechno ještě povyroste.

.

.

nu a po práci malý táboráček s buřty a pivkem :-)

.

.

   Naše malá loučka

   Zkušený hospodář nám připravil půdu, na malém obecním pozemku, kde má náš spolek v úmyslu zasít loučku starých časů. Květnatou louku tak, jak to  kdysi  na  lukách  bývávalo.

   Věříme,  že se  nám  květnatá  louka  podaří.  To budou včely čubrnět.... V současné době máme zaseto, už chybí jenom vláha, aby příroda, mocná čarodějka mohla tvořit.....

.

.


   Pro naši obecní knihovnu jsme zajistili, se svolením autorky Anežky Stříbrné, knižní publikaci "Kolektivizace na Kutnohorsku", kde je podrobně popsáno, jak kolektivizace v naší obci a okolí probíhala. Myslíme si, že je důležité znát historii své obce. Čtěte zde

.

.


   Konečně jsme označili v našem okolí místa, která si to zaslouží.

KŘÍŽ U HÁJOVNY

.

.

KŘÍŽ U KOROTIC

.

.

DUB Z ROKU 1919 POD RYBNÍKEM NA KATOVNĚ

.

.

.


   Nový rok 2019 jsme začali shrnutím dosavadní činnosti, nastínění akcí budoucích a příjmutí několika nových členů.

.

 

.

.


   Domníváme se, že nemůže být lepšího zakončení tohoto roku, než textem novoročního přání, které našemu spolku došlo, od pana faráře, Zibiho Czendlíka. Tož, ať se nám daří, ať jsme všichni zdraví..!

.


Úmístění tabulky

 

.

 

.


   Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky, našli někteří občané doma zajímavé staré dokumenty po svých předcích. Myslím, že o některé je zajímavé se podělit s ostatními občany. 


   Se svolením jedné z nejstarších občanek obce, paní Novotné - Veřečkové, si dovolujeme otisknout z dobových materiálů, za což ji moc děkujeme. 
Vopaták z. s.

.

.

.

.

   a zde leží ti, kteří neměli to štěstí, přežít....... 

.

.


   Tak máme v Opatovicích I zasazenou další krásnou alej stromů (Slivoňka) pro potěšení i užitek nás všech, za což vděčíme též organizaci SÁZÍME

   STROMY https://sazimestromy.cz/akce/zobraz/265 Zároveň jsme si splnili předsevzetí, že u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky, budeme mít zasazeno sto stromů. Máme zasazeno 102, pro vykročení do další stovky.

.

.

.


   Na kontrolním stanovišti u místní kaple jsme alespoň malou měrou přispěli ke zdárnému průběhu letošního pochodu Okolo Bohdanče. Byl to pro nás krásný zážitek, vidět tolik nadšených lidí, zapálených pro pohyb v přírodě.

.

.

 

.

.


   A je to tu, lípu TILIA CORDÁTA "Vinter orange" jsme právě zasadili.

   Byli bychom rádi, kdyby naše lípa, vysazená u příležitosti 100. výročí vzniku
samostatného Československa, přešla do povědomí opatovických občanů.

   To si moc přejí členové spolku Vopaták.

.

.

.


   V této chvíli zajišťujeme stromy pro letošní podzimní výsadbu. Počítáme s tím, že vysazením aleje, tentokrát ovocných stromů. Budou to staré odolné odrůdy, které zde v polích a podél cest bývaly.  Sadbu nám opět zajišťuje organizace "Sázíme stromy", tentokrát se stromy vysadí z peněz od firmy Henkel a Rossmann, za což jsme jim vděčni a slibujeme, že do konce října bude alejka na světě. 

   Také k výročí vzniku republiky vysadíme náš "stý" strom.  Bude se jednat o lípu TILIA CORDÁTA "Vinter orange".

.


   31.7.2018 nám zaslala paní Michala Kovačičová (STROMY SVOBODY https://www.stromysvobody.cz/) děkovný email.

   Vážení přátelé,

dovolte, abychom se s vámi podělili o naši radost z dosažení mety 1918 nalezených Stromů svobody, na jejímž pokoření jste se podíleli i vy. Děkujeme!

   Tak to potěší :-)


   Sázíme stromy vždy s radostí, neboť nejenže do krajiny patří a pole jsou hned hezčí, ale jejich význam pro rovnováhu v krajině je obrovský. Vzhledem k velkému suchu v současné době, má náš spolek též plno práce, aby stromy přečkaly toto teplé a suché počasí, - musíme často zalévat. Proto velmi potěší, když se najdou občané, kteří nám nezištně pomáhají se zálivkou. 
Móóóóc děkujeme.... 

.

 

.


   Podařilo se nám do obce zajistit kulturní vystoupení, velmi populárního člověka, polského kněze, Dr. Zibiho Czendlíka. Dalo by se říct, že zázraky se dějí, neboť takového člověka přivítat v takovéto malé vesničce, je vzhledem k jeho popularitě, skutečně velký úspěch. 
   

   Sešlo se plno lidí z blízkého i vzdáleného okolí, akce se velmi líbila. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom,že se tato akce mohla uskutečnit.

.

.

.

.


   Zastavila se u nás mezinárodní cyklojízda, která během cesty přes republiku, navštíví u příležitosti 100 let republiky, některé Lípy svobody. Máme tu čest, že se zastavili i u nás. 
   

   Přivítali jsme je jménem spolku Vopaták a za obec je též pozdravil a přivítal po staročesku, chlebem se sádlem a malou slivovičkou, starosta obce. 
Oni nám označili naši Lípu svobody trikolórou s velkou mašlí a to označení tam zanecháme po celou dobu oslav, 100 let trvání republiky, takže až do konce roku 2018. Byla to milá mezinárodní návštěva, která jede napříč celou republikou.

Program celé akce

.

.

.

.


   Jsou zhotoveny informační tabulky, které umístíme postupně na zajímavá místa v našem okolí.

.

 

.


   Naše rozhodnutí je zasadit co nejvíce stromů kolem obecních cest. Tak jdeme na to. "Sázíme stromky pro potomky". Dne 14.4.2018 zasazena malá alej podél cesty v Hraběšínku u selských luk. Zasazeno 14 stromků - 8x švestka, 4x hrušeň a 2x duby, které plynule napojí alej na okraj lesa. 
   Když veškerou tu naši výsadbu shrneme, tak máme zasazeno již celkem 82 stromů. To si myslíme, že je již hezké ohlédnutí po nové zeleni kolem polních cest.

https://www.sazimestromy.cz/

.

.

.


Schůzka spolku 3.2.2018 

   Rekapitulace naší činnosti od minulého setkání, vyhodnocení úspěšnosti (doposud zasazeno 82 stromů), výhled na tento rok, diskuze, návrhy, poděkování sponzorům a všem členům. No a na konec malé pohoštění.


   U zrenovovaného křížku u Korotic doplněny kolem sloupky, aby nedocházelo k uvorávání
kořenů u stromů v jeho okolí. Zatím to zemědělci respektují. Díky jim za to.

.


   A zázraky se dějí. Zjistili jsme, že studánka, kterou jsme před časem vyčistili a byla bez vody, je nyní plná vody. Tak nebyla naše námaha zbytečná, jak jsme si původně mysleli.


   Uprostřed obce je na skále kaple, která je dominantou naší obce. Časem se na skále uchytí mech a tráva, tudíž je potřeba občas skálu očistit.

   Toho se tentokrát ujala naše mládež ze spolku a udělala nám velikou radost, jak se úkolu zhostila.

   Kaple je opět na skále tak jak má být, pro potěchu nás všech, za což jim moc děkujeme.

.


   Zhotoveny a zabudovány vývěsky. Nedělá nám radost, když se informace příbíjejí na stromy. Jedna ve Dvoře a druhá u areálu Pod kaplí.

.

.


   Obnovena Boží muka u hájovny. Stávala tam od pradávna, pak zmizela.
Traduje se, že zde někoho, kolem roku 1910, zabil hrom. Nevíme zda se to skutečně stalo. Ale když tu muka bývala, tak ať tu zase jsou. Ať už pro potěšeni kolemjdoucích, či pro připomínku té dávné události.

.

.


   V polou května jsme zkontrolovali upevnění stromů ke kůlům a přidali ochranu proti okusu zvěří. No a nesmí se zapomínat zalévat.!

.

.

.

.

.


   V sobotu se sešli členové spolku Vopaták a vysadili 30 lip srdčitých. Sázelo se už od devíti hodin a práce šla v nádherném počasí rychle od ruky, kolem jedné hodiny bylo skoro hotovo. Zapojil se i pan starosta.
  

   Velké díky patří firmě RECUTECH, která na stromy peníze věnovala. Náklady jsou celkem téměř 42.000,- Kč . Moc děkujeme a jsme za to velmi vděčni.

.

.

.


   7.1.2017- Schůzka spolku Vopaták, přítomno všech 12 členů týmu. Krátká rekapitulace naší činnosti - poděkování sponzorům.

   Předpokládaná činnost v roce 2017. Pokladní zpráva, výběr členských příspěvků. Přijetí nových členů  Rippl Václav, Zelená Markéta
  

   Diskuze, návrhy, připomínky. Přítomný starosta obce nám poděkoval a vyjádřil uznání za naši činnost.


   Renovace křížku u Korotic dohodnuta s kameníkem, sehnán "nový" (jiný) zánovní kámen pod kříž. Zhotoven nový základ před stávajícím rozlomeným kamenem, kde bude znovu vztyčen zrestaurovaný kříž. Původní starý kámen necháme jako fragment. Cena dohodnuta do 10.000,- Kč .

   Obnova tohoto křížku byla provedena díky sponzorům: OÚ Úmonín, OÚ Opatovice I, Kohap a MLR K.H. Díky nim se nám může znovu v polích vyjímat tato drobná památka z dob minulých.

.

.


   Provedena výsadba další aleje, tentokrát jeřabinové. Podél cesty k Holoubkům vysazeno 20 jeřabin, zajištěných opěrnými kolíky, upevněny k nim úvazy a zabezpečeny pletivem proti okusu zvěře. A samozřejmě vydatně zalito.

   Doplněno ještě, na přání včelařů, 5 sazenic hrušní Muškatelek, které prý mlsají rády včelky v pozdním létě, když už jim chybí panstva na květu. K tomu jsou právě vhodné tyto staré, odolné a nenáročné odrůdy.

   Celá výsadba byla zaplacena sponzorsky od organizace "Sázíme stromy" z.ú.,
Zabezpečení této akce vyšlo na téměř 6.000,- Kč. Máme z toho radost, po létech zde bude pěkné stromořadí k potěšení i užitku nás všech.

.

.

.


   Rozhoupejme svět pro radost


   Byla nám nabídnuta možnost zabudovat houpačku ve veřejném prostoru. Splnili jsme potřebné podmínky a houpačka byla s kompletním vybavením zde. Těchto houpaček bude možnost zabudovat 100 v rámci celé republiky.
Naše houpačka je evidována pod č. 65 a podmínka byla také ji opatřit krátkým textem s popisem okolí místa zavěšení:

   Příjemné zhoupnutí na břehu rybníku Hanzláku, při žabím koncertu, reji kačerů, kačen a jiného vodního ptactva, na hladině i v rákosí....a pokud se bude blížit soumrak, přivřete oči a uvidíte jak sedlák z přilehlého statku zde plaví koně po celodenní těžké práci na poli....bude to dnes už jen přízrak, ale tak to tady před léty bývalo...Tož se někdy poutníče zastav, vrať se do minulosti a zavzpomínej na časy, kdy ještě svět nebyl tak uspěchaný. Když půjdete od místní hájovny do vsi, nemůžete naší houpačku bez povšimnutí minout.

Odkaz:http://www.naokraji.cz/

.

.

.


Studánka v Písníku

   Domluveno s vlastníkem pozemku, dán souhlas. Studánka odbahněna, okolí vyčištěno, ale pouze tak, aby nebyl narušen přírodní ráz tohoto místa, dno zpevněno plochými kameny. Voda je čistá a stále vytéká. Máme z toho radost. Přiložen snímek studánky před úpravou a po vyčištění.

.

.

.

.


   Během týdne jsme se pustili do čištění další studánky u Selského stavení, které obec zakoupila a připravuje jeho velkou rekonstrukci. Studánka vyčištěna až na pevné dno, ale v tomto případě jsme bohužel neuspěli. Zatím stále bez vody.


I Opatovice mají stinné stránky ve své historii

   Rozhodli jsme se udělat, ve spolupráci s kronikářem obce, vývěsku, která by připomněla bezdůvodné vystěhování celé rodiny sedláka Josefa Hanzla, v padesátých letech minulého století, z obce. Dlouholetého starostu obce a dobrého člověka, jak to vypráví ještě staří pamětníci těchto událostí.

   Kronikáři děkujeme za zapůjčení dobových materiálů a za zhotovení této vývěsky, která měla připomenout dalším ganaracím tuto událost velkého bezpráví. A bylo v naší zemi takových lidí mnoho, tenhle byl jeden z nich.

.

.

.


Akce křížek a remízek u Libersků

   Prostor vyčištěn a vytyčen minimální prostor, který by se nesměl orat, aby se neničil u stromů kořenový bal.

   Obec zajistila finanční prostředky na renovaci křížku z LP 1916, opraven nápis " Já jsem cesta, pravda i život".

   Celou obnovu křížku zabezpečil po našem upozornění OÚ Opatovice I. Křižek je opět v krajině pěknou drobnou památkou, pro potěšení oka i ducha. Máme z toho radost a děkujeme.

.

   Jednáno ohledně křížku korutického, který je již mimo náš katastr. Přislíbil finanční pomoc OÚ Úmonín v jehož katastru se poškozený křížek nachází a zároveň je nutné se dohodnout s vlastníkem pozemku.

   Ústně s vlastníkem pozemku projednáno, dán souhlas s opravou křížku. Nutno zajistit kameníka a dohodnout, zda půjde rozlomený podstavec opravit, či zhotovit podstavec nový.

   Křižek je datován LP 1885 - budeme shánět finanční prostředky, abychom mohli opravu zajistit, předběžná cena s výměnou podstavce do 10.000,- Kč


   Zapojili jsme se do výsadby třešní podél silnice k Opatovicům, kterou organizoval obecní úřad.

.


   U příležitosti založení našeho spolku zasadíme doubek, dub, který bude snad jednou naši činnost připomínat. Takže dub byl první, a protože náš spolek vznikl v počtu dvanácti členů, zasadili jsme zároveň podél cesty álej 12 stromů, břízek.

.


   Při této činnosti proveden zároveň úklid v okolí stromu, kde bylo z minulých dob hospodaření vysbíráno plno plechů a igelitu, který sem byl navazen.

.

.


   Takhle žalostně vypadají dva nejbližší kříže u naší vesnice. A zde se musíme angažovat.

.

 

.


   Při chůzi krajinou se často setkáváme s drobnými krajinnými prvky, které svým způsobem dotvářejí ráz české krajiny. Ať už jsou to kříže, Boží muka, či kapličky, které jsou často obklopeny památnými stromy, které připomínají odedávna místa, kde se stalo buď něco tragického, nebo jako výraz díků, ať už za zachránění, uzdravení, či dobrou úrodu na polích.

   Stále stojí na původním místě uprostřed polí, většinou tam, kde zanikly staré selské cesty. Patří jaksi k našemu venkovu, ale většina z nich se nachází ve velmi špatném stavu.

   Proto se skupina místních občanů rozhodla, že dle svých možností přispěje svou činností k zachování drobných krajinných prvků v našem okolí.

   Založili jsme spolek Vopaták.

   Takhle žalostně trčí kořeny stromů u našeho nejbližšího křížku za Liberskovými a stále se uvorává blíž a blíž k lípám.

.

.

Život v obci

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mapová aplikace naší obce

baner mapové aplikace

Partneři