#

Obsah

Uklid areálu a výsadba lesíku

Uklid areálu a výsadba lesíku

V neděli 27.4. provedly děti z hasičského oddílu úklid kulturního areálu pod kaplí a zároveň pomohly obnovit část lesíka u kravína, který musel být vykácen kvůli napadení kůrovcem. Nově zde bylo vysazeno 250 sazenic smrku, což zatím tvoří asi 1/3 plochy výsadby. Akce byla využita i k nácviku některých hasičských dovedností a závěrem se již tradičně opékaly buřty.